Stop smog


Dofinansowanie "Stop smog"

Dofinansowanie w ramach Stop Smog jest dedykowane jednostkom samorządu
terytorialnego. Z programu mogą skorzystać zwłaszcza gminy. Później jednak gmina może
przeznaczyć otrzymane środki między innymi na modernizację budynków jednorodzinnych.
Grupą docelową Stop Smog są gminy znajdujące się w miejscu obowiązywania ustawy
antysmogowej. Gmina powinna przekazywać środki ludziom, którzy są objęci tzw. ubóstwem
energetycznym. Oznacza to, że dopłaty do instalacji fotowoltaicznych trafiają do ludzi,
których nie stać na modernizację budynku. Przez Stop Smog uzyskuje się środki nie tylko na
instalację fotowoltaiczną, ale też pompy ciepła, podłączenie do sieci gazowniczej
i ciepłowniczej oraz termomodernizację.