11 czerwca 2023r. podczas IV Dnia Pola odbyło się uroczyste otwarcie pracowni demonstracyjnej Odnawialnych Źródeł Energii, zrealizowanej w ramach zadania „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł energii na obszarach wiejskich – utworzenie pracowni demonstracyjnej w PODR Boguchwała” – współfinansowanej w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Diana Czapla

PODR Boguchwała