Pracownia była czynna 24-25 czerwca podczas Dni Otwartych Drzwi dla wszystkich zainteresowanych osób.

Dla zwiedzających były prowadzone szkolenia z zakresu działania zakupionego sprzętu.

W pracowni w budynku na polach doświadczalnych można obejrzeć:

  • model pompy ciepła MD-581, służy do demonstracji podstawowych zagadnień związanych z termodynamiką oraz Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE)
  • rekuperator MD- 584, umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami odzysku ciepła instalacjach wentylacyjnych.
  • instalacje solarną CWU z miniaturowym kolektorem próżniowym  MD-2214, stanowi funkcjonalny małogabarytowy model instalacji solarnej ze zbiornikiem CWU z pojedynczą wężownicą oraz miniaturowym kolektorem próżniowym oraz komercyjnym zespołem pompowym Alex HX10,
  • instalacje fotowoltaiczną MD-2213-4; służą do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z ogniwami fotowoltaicznymi.

     W pracowni będą odbywać się pokazy, szkolenia dla mieszkańców woj. podkarpackiego, doradców, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich. Będą prezentowane zasady funkcjonowania urządzeń wykorzystujących OZE oraz  możliwości ich wykorzystania w gospodarstwie rolnym. Działania te będą sprzyjać zwiększaniu świadomości w zakresie korzyści i znaczenia dla zrównoważonego rozwoju instalacji OZE. Prezentowane będą również możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu OZE i aspekty formalno-prawne w tym zakresie.

Diana Czapla

PODR Boguchwała