Model instalacji solarnej

OZE PODR > Pracownia > Model instalacji solarnej

Model instalacji solarnej CWU z miniaturowym kolektorem próżniowym

Stanowisko dydaktyczne MD-2214 stanowi funkcjonalny małogabarytowy model instalacji solarnej ze zbiornikiem CWU z pojedynczą wężownicą oraz miniaturowym kolektorem próżniowym oraz komercyjnym zespołem pompowym Alex HX10 produkcji Hewalex. Stanowisko przeznaczone jest do pracy w laboratorium/pracowni — z oświetlaczem lub oświetleniem naturalnym.
Stanowisko umożliwia:
  • prezentację sposobu montażu kolektora słonecznego na dachu płaskim,
  • zapoznanie się z budową instalacji CWU z kolektorem rurowym,
  • programowanie i obsługa kontrolera solarnego,
  • badanie właściwości kolektora w zależności od natężenia oświetlenia,
  • porównanie pracy układu badanego przy oświetleniu słonecznym i sztucznym,
  • obsługę i serwis instalacji kolektorów słonecznych.