Rekuperator

OZE PODR > Pracownia > Rekuperator

Rekuperator MD-584

Stanowisko dydaktyczne MD-584 umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami odzysku
ciepła instalacjach wentylacyjnych.
Stanowisko tworzy centrala wentylacyjna z rekuperatorem, której zadaniem jest doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz oraz odprowadzenie powietrza zużytego
z pomieszczeń z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej.
Stanowisko jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.
Funkcje dydaktyczne stanowiska:
 • Zagadnienia odzysku ciepła w instalacjach wentylacyjnych.
 • Zapoznanie się z budową centrali wentylacyjnej wyposażonej w rekuperator krzyżowy/
przeciwprądowy.
 • Obsługa nagrzewnicy powietrza.
 • Wykonywanie podstawowych czynności serwisowych i konserwacyjnych urządzenia.
 • Pomiary parametrów powierza w instalacji.

Rekuperator i centrala wentylacyjna

Rekuperator (wymiennik ciepła) jest urządzeniem stosowanym w systemach wentylacyjnych, które umożliwia odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego (tzw. rekuperację) z budynku lub instalacji przemysłowej. Wymiennik ciepła stanowi element wyposażenia centrali wentylacyjnej.
Centrala składa się zazwyczaj z następujących elementów składowych:
 • wentylator nawiewny – wymusza przepływ powietrza w sieci kanałów nawiewnych.
 • wentylator wywiewny – wymusza przepływ powietrza w sieci kanałów wywiewnych.
 • wymiennik ciepła – ciepło z powietrza usuwanego jest w nim przekazywane do powietrza
nawiewanego. Powinien być wyposażony w pojemnik na skropliny powstające w czasie jego pracy.
 • filtry – oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, które osadzałyby się w wymienniku, doprowadzając do jego zatkania.
 • nagrzewnica elektryczna – dogrzewa powietrze po wstępnym ogrzaniu w wymienniku ciepła.
 • system rozmrożeniowy – zapobiega szronieniu wymiennika przy ujemnej temperaturze powietrza zewnętrznego.
 • automatyka sterująca – steruje pracą centrali wentylacyjnej, utrzymuje wymaganą temperaturę i ilość powietrza.
 

Rodzaje rekuperatorów

Rekuperatory dzielimy na:
 • Krzyżowe – powietrze przepływa przez ustawione do siebie prostopadle kanały.
  W jednym przepływa ciepłe powietrze wywiewane z wewnątrz, ogrzewając przy tym rząd kanałów z powietrzem z zewnętrza. Sprawność tego typu rekuperatora waha się od 50-70% odzysku ciepła.
 • Przeciwprądowe – strumienie powietrza płyną równolegle w przeciwnych kierunkach. Sprawność odzysku dochodzi do 85%.
 • Krzyżowo–przeciwprądowe – połączenie powyższych wymienników. Uzyskiwana sprawność do 90%.