Rodzaje OZE

OZE PODR > Rodzaje OZE

Energia wiatrowa

Wiatr to jedno z dwóch najczęściej wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii.

Energia wodna

Korzystanie z energii wodnej nie generuje do atmosfery żadnych szkodliwych substancji, dlatego korzystając z niej ogranicza się emisję CO².

Energia słoneczna

Dzięki rozwojowi technologii, przede wszystkim w obszarze energetyki, stała się jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł energii.

Energia biomasy

Każda materia organiczna, czyli substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji (rozkładowi), to tzw. biomasa. Jej forma może być stała, ciekła oraz gazowa.

Energia geotermalna

Energia geotermalna to energia cieplna pochodząca z wnętrza Ziemi. Powstaje w płaszczu Ziemi, na skutek rozpadu pierwiastków promieniotwórczych.