Wnioski które cieszą się ogromnym zainteresowaniem:

 1. Energia dla Wsi.
  – program wspierający inwestycje w OZE, realizowane przez rolników czy spółdzielnie energetyczne. Nabór wniosków do 29.02.2024 roku.
 2. Racjonalna gospodarka odpadami – część 3:
  Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne
  – wsparcie dla budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji z terminem naboru do 30.04.2024 r.
 3. Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny
  – kwalifikowana budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystanie uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Aplikacje można składać w terminie do 30.06.2024 r.
 4. Energia Plus
  – program, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. W praktyce z przedmiotowego źródła pozyskaliśmy wsparcie dla wielu projektów fotowoltaicznych (w tym własnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MWe), projektów biogazowych oraz związanych z wychwytywaniem CO2. Zdecydowaną przewagą Programu jest jego dostępność w trybie ciągłym do końca 2024 roku.